Till sidans huvudinnehåll

Underlaget för din skatt i Uttagsplaneraren

I Uttagsplaneraren kan du se skatteeffekter när du planerar din pension. Ange i vilken kommun du bor så visas pensionen efter skatt.

Uppdaterad: 2024-06-19

Ett par sitter vid en sjö

I Uttagsplaneraren kan du se din förväntade prognos både före och efter skatt.

För att du ska kunna se hur skatten påverkar dina pensioner behöver du fylla i vilken kommun du planerar att bo när du ska ta ut dina pensioner. Skatten beräknas utifrån din kommunalskatt och visas i tabellen under diagrammet. Du anger din kommun i fliken Inställningar. 

Tänk på det här när du planerar pensionen

1) Skatt på lön och pension kan vara olika. Skatten på lönen beräknas enligt en skattekolumn, skatt på pensionen i en annan.

2) Skatten kan variera beroende på hur gammal du är. Från det år du fyller 67 år får du ett högre grundavdrag, både på lön och på pensionsuttag (gäller för år 2024). Det betyder att du betalar lägre skatt. Även här har Skatteverket olika skattekolumner som visar hur mycket skatt du betalar beroende på ålder och inkomstslag. Läs mer hos Skatteverket.

3) I våra antaganden har vi räknat med att du betalar kyrkoskatt till Svenska kyrkan i den kommun där du bor.

4) Tänk på att skatter förändras över tid. Vi redovisar de skatter som gäller just nu.

5) Skatteuträkningarna görs utifrån intjänandet per kalenderår.

När vi gör antaganden om din framtida skatt lägger vi ihop dina inkomster från lön och pension under ett helt kalenderår. När vi redovisar vilken skatt du har per månad utgår vi från att du har samma månadsinkomst hela året. Det är det vanliga om du tar ut lön eller pension under ett helt år, men det året du går från att vara anställd till att bli pensionär kan siffrorna bli missvisande.

Exempel

År 1, bara lön

Johan är 65 år. Han tänker sluta jobba och ta ut sina pensioner från och med juli nästa år. I år har han en lön på 34 000 kronor i månaden. Johan bor i Botkyrka kommun. Den totala skatten på lönen blir 91 000 kronor per år, eller 7 600 kronor i månaden.

År 2, först lön - sedan pension

Året då Johan tänker gå i pension, får han lön i sex månader. I våra verktyg räknar vi med att han har samma lön hela året, men delar det med sex månader. Skatten blir 91 000/2 = 45 500 kronor.  

Johans pension är 22 000 kronor i månaden. När vi beräknar skatten gör vi på samma sätt som med lönen. Skatten beräknas som att Johan har samma inkomst hela året och blir då 77 000 kronor per år, eller 38 500 kronor för det halvår han tar ut pensionen.

Johans totala skatt blir i våra beräkningar 45 500 + 38 500/12 = 7 000 kronor i månaden.

Den verkliga skatten blir lägre, eftersom Skatteverket räknar med den totala lönen under ett år. Inkomsterna från halvåret med lön och halvåret med pension slås ihop. Alltså lön 34 000 kronor plus pension 22 000 kronor = 56 000/2 = 28 000. Då blir Johans månadsinkomst alltså 28 000 kronor och den totala skatten på lönen det året blir 77 000/12 = 6 500 kronor i månaden.

Har du högre löner och pensioner kan det vara aktuellt att betala statlig skatt. Då kommer minPensions beräkningar att vara missvisande på samma sätt.

För att få korrekta beräkningar kan du använda Skatteverkets snurra. Där lägger du in vilka månader du har olika inkomster och får en uträkning. Gå till Skatteverket

År 3, bara pension

Året därpå tar Johan ut sin pension och har inte några löneinkomster. Beräkningarna på minPension överensstämmer då med Skatteverkets beräkningar. Det här året sjunker dessutom den totala skatten eftersom Johan fyller 67 år och då får ett högre grundavdrag både på pensionen och eventuella löneinkomster (gäller 2024). Det betyder lägre skatt för Johan.

Om Johan även har lön, men samma inkomstnivå under hela året, så blir skatteuträkningarna korrekta i Uttagsplaneraren.

Mer läsning