Till sidans huvudinnehåll

Pension och skatt

Arbetsinkomster och pension beskattas olika. Din ålder har också betydelse. Högst skatt betalar du på pension som tas ut tidigt, lägst skatt på arbetsinkomster sent i arbetslivet.

Uppdaterad: 2024-01-11

En man sitter och tittar på en surfplatta

Har du inte så långt kvar till pensionen så spelar skatten på pension roll för din pensionsplanering. Vad blir det kvar i plånboken efter skatt? Siffrorna som redovisas i prognosen är vad du kan förvänta dig att få i pension före skatten är betald. Samma sak gäller för de löner som redovisas. Här nedan får du hjälp att ta reda på hur skatten påverkar pensionen.

Om du har mindre än ett år kvar tills du kan börja ta ut någon av dina pensioner kan du logga in på minPension och i verktyget Uttagsplaneraren få besked om hur hög skatten blir på dina pensionsuttag. 

Så här kollar du din egen skatt

Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

Din ålder spelar roll för hur stor pensionen blir 

Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. Skälet är att grundavdragen är olika. Läs mer om det hos Skatteverket.  Är du född 1957 gäller särskilda regler. Läs mer om dem här: 

Exempel

Inkomst 30.000 kronor i månaden

Inkomst   Skatt
Pension, yngre än 67 år   9 200 kronor
Pension från 67 år    6.500 kronor
Lön,yngre än 66 år  6.500 kronor
Lön från 66 år   3.500 kronor

 

 

 

 

Skatt som inte påverkas av din ålder

Kapitalinkomster, till exempel vinster om du säljer din bostad eller fonder eller aktier, påverkas inte av vid vilken ålder du har när skatten betalas. Är du bosatt i ett annat land och betalar sink-skatt finns det inte heller några åldersregler.

Skatt om du tar ut pension och arbetar samtidigt

Jobbar du men tar ut pension samtidigt kommer delar av dina inkomster att beskattas som lön, inklusive jobbskatteavdrag. Den del som är pension beskattas som pension. Om du är yngre än 66 år betalar du högre skatt både på pension och på lön. 

Exempel

Inkomst 30.000 kronor i månaden, 15.000 som lön, 15.000 som pension

Inkomst  

Skatt

Före 66 år  7.100 kronor
Från 67 år    4.200 kronor

Skatt om du flyttar utomlands

Om du väljer att flytta till ett annat land som pensionär så kommer du normalt att skatta i Sverige för den pension du tjänat in här. Det kallas för Sink-skatt (särskild inkomstskatt). Den är 25 procent. Istället för grundavdrag finns ett fribelopp. Det gäller oavsett ålder.I övrigt gäller olika regler i olika länder. Kontakta Skatteverket om du vill veta mer.

Skatteverkets information om skatt i utlandet

Så slipper du kvarskatt

Som pensionär får du ofta pension från flera olika håll.Du kanske även jobbar och får lön. Om du får inkomster från flera håll kan du få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten, alltså den högsta pensionen eller lönen, bara drar skatt enligt skattetabell för just denna inkomst. Skatteavdraget kan då bli för lågt eftersom övriga utbetalare ska dra av 30 procent i skatt. Om du har en låg pension kan skatten även bli för hög på grund av detta. Du kan begära jämkning hos Skatteverket för att undvika detta.

Mer läsning