Till sidans huvudinnehåll

Vad är framtida intjänande

Får du en varning i din prognos som säger "Framtida intjänande"? Eller ser du en eller flera rader i din pensionsprognos som har rubrik Framtida intjänande? Här förklarar vi vad det innebär och vad du ska göra.

Uppdaterad: 2023-05-17

två kvinnor tittar tillsammans på en skärm.

Skapas det en eller flera rader i din pensionsprognos med rubriken "Framtida intjänande" så betyder det att vi inte vet vilken kollektivavtalad tjänstepension som dina framtida premier ska sättas in på.

Vad betyder "Framtida intjänande"

När vi ska räkna ut din prognos behöver vi veta vilka av dina pensioner det fortfarande sätts in pengar till. Utifrån pensionsbolagens uppgifter samt den information du själv har registrerat i rutan ”Anställningsuppgifter” i fliken ”Inställningar” kan vi normalt förstå vilka pensioner vi ska räkna med att det sätts in pengar till. Men ibland lyckas vi inte. För att slippa gissa skapar vi det vi kallar för framtida intjänande.

Ett framtida intjänande kan bara skapas för kollektivavtalade tjänstepensioner. Vi kan alltså inte använda denna möjlighet för individuella tjänstepensioner. Inte heller för privata pensioner.

Viktigt att komma ihåg är att minPension bara gör prognoser för din framtida pension. Ett framtida intjänande finns inte hos något pensionsbolag utan är beräknat av minPension.

Syns framtida intjänande?

Viktig information och varningar om din prognos hittar du i klockan i sidans huvud. I de fall vi räknar någon av dina pensioner med framtida intjänande får du varningen här.

Skärmbild från minPension som visar varningsklokcan

I fliken ”Simulatorn” kan du i tabellen se det framtida intjänandet. Det syns genom ikonen med en spargris som får pengar, kombinerat med texten Framtida intjänande. I exemplet nedan har ett framtida intjänande skapats för en ITPK inom avtalsområdet ITP 2.

Skärmbild från minPension som visar exempel på information om Framtida intjänande i simulatorn.

Varför blir det ibland ett framtida intjänande? 

När vi inte vet vilken pension det sätts in nya pengar till (premier) väljer vi att i prognosen skapa det vi kallar för framtida intjänande. De framtida premierna går då dit och inte till någon av dina pensioner som du har hos något pensionsbolag.   

Det är väldigt viktigt att du registrerar rätt i rutan "Anställningsuppgifter" i fliken "Inställningar". Har du valt fel anställningsform kommer vi inte att hitta pensionerna som det betalas in premier till och då skapar vi framtida intjänande.

Det kan också bli ett framtida intjänande om du i fliken ”Simulatorn” har valt att simulera med ett annat avtalsområde än det du tillhör. Kanske för att du är på väg att byta jobb och vill veta hur det påverkar din framtida pension.

I mer ovanliga fall kan systemet skapa framtida intjänande för att vi har problem att tolka de uppgifter pensionsbolagen skickar till oss. Tillsammans med de anslutna pensionsbolagen jobbar vi för att lösa denna typ av problem så att det inte ska påverka din pensionsprognos.

Varför finns inget framtida intjänande i Uttagsplaneraren?

I fliken "Uttagsplaneraren" finns inte det framtida intjänandet med. Det beror på att Uttagsplaneraren bara visar pensioner som verkligen finns hos dina pensionsbolag. Detta är en anledning till att prognosens belopp kan skilja sig mellan våra övriga prognostjänster och Uttagsplaneraren.

Vad kan du göra?

Se till att du valt rätt avtalsområde i fliken ”Inställningar” under ”Anställningsuppgifter”. Vet du inte vad ditt tjänstepensionsavtal kallas så fråga gärna din arbetsgivare eller kontrollera med din valcentral eller pensionsbolag.

Passa även på att kolla om du har rätt lön angiven under rubriken ”Anställningsuppgifter”.     

Att din information är fel kan också bero på att vi inte har hunnit hämta dina senaste uppgifter. Du kan starta en manuell uppdatering av dina uppgifter i fliken "Uppdatera".

Fortfarande frågor?

Kontakta vår kundservice.

Mer läsning