Till sidans huvudinnehåll

Ta ut pension och fortsätta jobba

Det går ofta utmärkt att både ta ut en del av - eller hela - pensionen och fortsätta att arbeta. Men det finns åldersgränser för hur länge du får nya inbetalningar till din tjänstepension och lön och pension beskattas olika.

Uppdaterad: 2023-12-19

Närbild på en man som arbetar inom skogen

Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra. Du kan också välja att bara ta ut en sorts pension, till exempel bara premiepension eller bara privat sparande.

Det finns ingen regel som ger dig rätt att gå ner i arbetstid bara för att du tar ut pensionen. Det är något du måste komma överens med arbetsgivaren om. I en del tjänstepensionsavtal finns flexpension, då är det lättare att få gå ner i arbetstid efter en viss ålder.

Allmän pension

I den allmänna pensionen, som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten, finns inget som hindrar att du arbetar hur mycket du vill samtidigt som du är pensionär. Du kan också ångra dig. I båda fallen fyller du i formuläret där du ansöker om pension, men om du vill att pensionen ska upphöra kryssar du i "inget uttag”. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ansöka om din allmänna pension. 

Tjänstepension

Kolla på jobbet vad som gäller för din tjänstepension. I en del avtal kan det finnas bestämmelser som gör att du bara får jobba en begränsad del om du tar ut tjänstepensionen. Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen. Det är hela eller inget som gäller. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare.

När du jobbar vidare är det inte heller säkert att du får nya inbetalningar till din tjänstepension. Det finns åldersgränser som varierar mellan kollektivavtalen. I bland är det 65 år, ibland får du fortsatta inbetalningar även om du är äldre. Det går förstås också att avtala med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning till tjänstepensionen. 

Arbetar du och tar ut pension samtidigt får du lägre eller ingen a-kassa

Tar du ut allmän pension påverkas alltid a-kassan. Tar du ut pension, även om det är en så liten del som en fjärdedel av premiepensionen, så har du inte rätt till full a-kassa.  Dagpengen minskar med beloppet som du tar ut i pension. Om du upphör med att ta ut pension och meddelar a-kassan så får du full ersättning igen. Läs mer om a-kassa och pension bland frågor och svar hos Pensionsmyndigheten.

Privat sparande

Privat pensionssparande har inte någon koppling till om du arbetar eller inte. Du kan ta ut pengar som du vill. A-kassan påverkas inte här.

Pensionärsrabatt

Många som har fyllt 63 år vill ta ut en del av sin pension för att kunna utnyttja pensionärsrabatter. Det kan du göra om du tar ut den allmänna pensionen. Du kan ta ut en så liten del som 25 procent av premiepensionen. För att intyga att du tar ut pension behövs ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten. Ladda ner pensionärsintyg.  Det är inte alltid som ett pensionärsintyg räcker för att få pensionärsrabatt. En hel del rabatter gäller bara för den som fyllt 65 år eller mer. 

Vad blir det för skatt?

Arbets- och pensionsinkomster beskattas olika. Hur gammal du är påverkar också nivån på skatten på pensions- och löneinkomster.  Om du både arbetar och tar ut pension kommer inkomsterna att beskattas i två olika kolumner.  Läs mer hos Skatteverket. För födda 1957 gäller särkilda villkor. Läs mer här: 

Du som är egenföretagare får från januari det år du fyller 67 år sänkta sociala avgifter till 10,21 procent. För dig med enskild näringsverksamhet, (ej aktiebolag) är det möjligt att få denna sänkning från 64 år (eller från 63 år om du är född i januari) förutsatt att du tar ut hela din allmänna pension under hela inkomståret. 

 

Mer läsning