Till sidans huvudinnehåll
ett par röda stövlar ligger på hallmattan

Om minPension

Välkommen till minPension

minPension är en samhällstjänst där du du som tjänar in till din pension kan se hela din pension och göra pensionsprognoser.

  • minPension är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
  • Det är gratis att använda minPension, vi säljer ingenting och kommer inte ge dig några personliga råd. 

För att du ska kunna se dina pensioner behöver du registrera dig och logga in. Det gör du med hjälp av BankID, Mobilt BankID eller Freja eID+. På sidan "Kom igång" förklarar vi hur du ska göra. Om du har frågor hjälper gärna vår kundservice till.

minPension in other languages 

Do you need to translate minPension to another language? Here we explain how to do it.

Utveckling pågår...

minPension är en tjänst som ger dig koll på din intjänade pension under arbetslivet. Här har du också möjlighet att göra prognoser som visar vad du kommer att få i pension när du slutar att jobba.

För att stötta dig som tar ut pension och samtidigt jobbar (så kallade jobbonärer), utvecklar vi just nu en funktion som visar pensioner som är under utbetalning. Bolagen ansluter sig successivt och redan idag kan du se vissa av dessa pensioner i din prognos. För att du enkelt ska se vilka pensioner som är under utbetalning har vi markerat dem med en upp- och nedvänd spargris. På vår blogg kan du läsa mer om arbetet som pågår.

Om bolaget minPension

På minPension kan du som tjänar in till pension i Sverige logga in och se din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende pensionstjänst som är kostnadsfri för användaren.

minPension finns som egen webbplats men också hos andra aktörer. Till exempel ser du din prognos från minPension i Pensionsmyndighetens digitala orange kuvert. Från vissa pensionsbolags internetkontor kan du också ta dig till dina inloggade sidor på minPension utan extra inloggning. 

Cirka 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension, se listan här.

Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.

minPension ägs av minPension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring. minPensions styrelse består till hälften av ledamöter från staten, till hälften från pensionsbolag.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt riktlinjerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta oss och pressidan

Här hittar du våra kontaktuppgifter

På vår pressida hittar du pressbilder, loggor, presskontakter och pressmeddelanden

Dokument (i pdf-format) som beskriver minPensions verksamhet

Detta är minPension i Sverige AB 2024

minPensions strategiska plattform 2024

Förenklad bolagsstyrningrapport 2023 (utgiven 2024)

Verksamhetsöversikt 2023 (utgiven 2024)

Rapporter

 Vem vill bli jobbonär? (utgiven 2023)

Kompensationsgradsrapporter

Med jämna mellanrum tar vi fram rapporter som visar skillnaden mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen.

Rapporten är baserad på avidentifierade pensionsprognoser som har gjorts på minPension. Samma statistik används också i verktyget Pensionsstatistik som du hittar efter inloggning på minPension.

Kompensationsgradsarpport 2023 - Bättre tjänstepension lyfter pensionsnivån

 Kompensationsgradsrapport 2022 - Tema: Hur mår våra pensioner på börsen?

Kompensationsgradsrapport 2021 - Vad betyder de nya riktåldrarna för pensionerna?

Kompensationsgradsrapport 2020 - Hur mycket högre blir pensionern med de nya riktåldrarna

Kompensationsgradsrapport 2018 - Hur stor blir pensionen för 60-talister

Kompensationsgradsrapport 2017 - Hur stor blir pensionen för utrikes födda

Kompensationsgradsrapport 2016 - Hur stor blir pensionen