Till sidans huvudinnehåll

Så beräknar vi din pensionsprognos

Prognoserna på minPension utgår alltid från den pension som du hittills har tjänat in. Men om dina framtida insättningar vet vi ingenting. Därför behöver vi göra vissa antaganden i din pensionsprognos.

Uppdaterad: 2023-08-15

Två barn leker och visar en prognos

Du kanske redan har läst artikeln ”Vad är en prognos” där vi beskriver vad en pensionsprognos är och vad som ligger till grund för dina prognoser på minPension? Här berättar vi hur vi räknar dina prognoser och vilka antaganden vi då behöver göra.  

Så räknar vi din prognos

När vi gör en prognosberäkning utgår vi alltid från den pension som du hittills tjänat in. Det är beloppen som du hittar i fliken "Intjänad pension" när du har loggat in på minPension.

Men när vi ska räkna ut vad du kan tänkas tjäna in till din pension i framtiden behöver vi göra vissa antaganden. I bilden här nedanför kallar vi det för "Framtida intjäning".

Visar hur prognosen är ett antagande om framtida ökning av värde

När vi beräknar dina framtida inbetalningar till pensionerna, det som brukar kallas premier, så utgår vi från den pensionsmedförande lön som rapporterats till oss, eller som du själv angett. Vi utgår också från vilket val du gjort i rutan ”Arbetar som” när du registrerade dig på minPension. Där anger du om din anställning omfattas av ett kollektivavtal och i så fall vilket. Om du är osäker på vilket avtal du tillhör kan du fråga din arbetsgivare, till exempel lönekontoret där du jobbar. För beräkning av den allmänna pensionen använder vi prognosberäkningar från Pensionsmyndigheten.

För tjänstepensioner och privat pensioner använder vi beräkningsrutiner med vissa standardvärden (schabloner) som ingår i prognosstandarden, som pensionsbolagen och myndigheter har kommit överens om.

För individuella tjänstepensioner använder vi den premie som det aktuella pensionsbolaget skickat med.

För övriga premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensioner och den allmänna pensionen gör vi avsättning för framtida premier enligt gällande regelverk.

Vid en prognosberäkning är huvudregeln att vi antar att du tjänar in pension till månaden före pensionsuttaget.

När det gäller den allmänna pensionen kan du ta ut den till 25, 50, 75 eller 100 procent. När vi beräknar din pensionsprognos antar vi att du tjänar in pension till månaden innan du gör ditt första uttag med 100 procent.

I tabellen här nedanför finns några exempel på storleken på de framtida premier som tillgodoräknas vid en prognosberäkning för allmän pension och vissa typer av premiebestämda tjänstepensioner.

Tabell: Exempel på storleken på framtida pensioner

Typ av pension Inkomstintervall
0-7,5 IBB
Inkomstintervall 7,5-30 IBB
Allmän pension 18,5 % av lönen 0 % av lönen
Tjänstepension ITP avd 1 4,5 % av lönen 30 % av lönen
Tjänstepension SAF-LO 4,5 % av lönen 30 % av lönen
Tjänstepension AKAP-KR 6 % av lönen 31,5 % av lönen
Tjänstepension PA16 avd 1 6 % av lönen  31 % av lönen
Tjänstepension Alternativ ITP2 Den premie som resp bolag anger
Individuella tjänstepensioner utan koppling till kollektivavtal Den premie som resp bolag anger

Inom flera kollektivavtal, till exempel SAF-LO och ITP, har det skapats möjligheter att öka avsättningen av premier utöver de procentsatser som anges i tabellen ovan. minPension har inte tillgång till dessa uppgifter vilket kan innebära att vissa prognoser kan bli något lågt beräknade.

Vissa äldre typer av kollektivavtal, till exempel ITP2 och KAP-KL, består av två delar, en förmånsbestämd del (där du garanteras en viss andel av din lön) och en mindre avsättning till en premiebestämd del av pensionen.

Eftersom vi inte har information om dina försäkringar innehåller återbetalningsskydd, gör vi prognosberäkningarna med ett antagande om alla premiebestämda försäkringar har ett återbetalningsskydd. Vi vet inte heller om du har valt ett familjeskydd. Därför räknar vi din prognosberäkning med ett antagande om att du har valt ett familjeskydd i de fall det är möjligt.

När du ser din prognos är månadsbeloppet omräknat till dagens pris- och lönenivå. Det är för att du ska kunna få en känsla för hur mycket pensionen kommer räcka till när den går att jämföra den med vilka utgifter du har i dag.

Mer läsning