Till sidans huvudinnehåll

Vad är en prognos

Pensionsprognosen är en uppskattning som bygger på antaganden, till exempel om din framtida lön och hur länge och hur mycket du kommer att jobba. Ju närmare pensionsuttaget du är, desto säkrare blir prognosen.

Uppdaterad: 2022-12-20

Bild som förklarar pensionsprognosen

Hur mycket du får i pension beror på flera saker, bland annat följande:

  • Hur länge du arbetar
  • Hur mycket du tjänar
  • Den ekonomiska utvecklingen i Sverige
  • Avkastningen på dina försäkringar

Vad är en prognos?

För att ta fram pensionsprognosen används information som minPension samlat in från dina pensionsbolag och de uppgifter du själv eventuellt har registrerat. Utifrån det uppskattar vi pensionen vid framtida tidpunkter. Prognosen är inget löfte eller garanti.

Uppgifterna som hämtas skapar en linjär trend (se grafen här ovanför) där vi tar med faktorer som kan påverka din framtida pension exempelvis lön, ålder och hur länge du arbetat.

Det finns alltid ett mått av osäkerhet i en prognos. Ju närmare pension du är, desto säkrare blir prognosen.

Prognosen på minPension kan skilja sig från den du fått hos ditt pensionsbolag. Det kan bero på att minPension i vissa fall räknar med schablonvärden. När minPension har bolagets egna värden eller när bolagen själva räknar fram beloppet blir prognosen säkrare. Uppgifter om allmän pension på minPension levereras från Pensionsmyndigheten. Vid respektive pensionsförsäkring framgår vem som har gjort beräkningen.

Underlag för prognosen

Observera att pensionsprognosen är en uppskattning som bygger på antaganden. Prognosen är inte ett exakt besked om storleken på din framtida pension.

Prognosen är baserad på de antaganden som anges och är beräknad med dagens penningvärde.

Du kan läsa mer om hur vi räknar din prognos i artikeln "Så beräknar vi din pensionsprognos".

Om lön

Månadslön

Månadslönen som används i prognosen är den som du själv har angett eller den som minPension har hämtat från pensionsbolagen. Om minPension hämtat in en årslön räknas den om till en månadslön för att du ska känna igen beloppet.

Vid prognosberäkning använder minPension alltid den pensionsmedförande lönen.

Pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen (även kallad pensionsgrundande lön) ligger till grund för hur stor pension du får. Den kan skilja sig från din verkliga lön inom vissa tjänstepensioner. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen varierar beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har.

Om du inte anger en annan lön använder minPension den pensionsmedföranden lönen från pensionsbolaget. 

Anger du en månadslön räknar minPension om den till en årslön.

Mer läsning