Till sidans huvudinnehåll

Se din intjänade pension

Verktyget ”Intjänad pension” visar din hittills intjänade pension. När du registrerar dig på minPension ger du oss fullmakt att hämta information om dina pensioner från Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.

Uppdaterad: 2023-05-17

Pensionspyramiden

Verktyget ”Intjänad pension” visar din hittills intjänade pension. När du registrerar dig på minPension ger du oss fullmakt att hämta information om dina pensioner från Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen. Det tar normalt några minuter innan alla anslutna aktörer har hunnit svara.

I det här verktyget redovisar vi hur mycket pension du tjänat in i allmän pension (den del som du avsätter till via arbetsgivaravgiften), tjänstepension (den del som din arbetsgivare avsätter åt dig) samt eventuell privat pension (den del du själv kan ha sparat till). Så här kan det se ut:

Bild på minPension av din hittills intjänade pension

Du kan sedan fördjupa dig i dina försäkringar och läsa på om dem.

Så här kan till exempel din premiepension redovisas.

Redovisning av allmän pension på minPension

Förutom att titta på detaljerna i dina pensioner kan man se uppdelningen mellan olika pensionsbolag och vilka pensioner som du själv kan påverka genom olika val.

bild på minPension som visar din totala pension

Mer läsning