Till sidans huvudinnehåll

Se vad du får i pension

Pensionsprognosen ger dig en snabb överblick över din pension. När du registrerar dig på minPension så hämtar vi automatiskt in uppgifter om dina pensioner för att du snabbt och enkelt ska se vad du förväntas få i pension.

Uppdaterad: 2022-12-20

En hand som leker med klossarna för symbolen "se vad du får i pension"

I pensionsprognosen får du en snabb bild av din framtida pension. Du kan testa vad som händer om du går i pension vid olika åldrar och se hur det påverkar din pensionsutbetalning.

Exempelbild för enkel pensionsprognos

I pensionsprognosen räknar vi med att du fortsätter jobba på ditt nuvarande arbete, med nuvarande lön, fram till det första pensionsuttaget och att du tar ut dina pensioner på det sätt som avtalats när dina pensionsförsäkringar tecknades. Om du har en pension som bara betalas ut i exempelvis tio år, räknar vi med att den betalas ut tio år från det året som du har valt att ta ut din pension.

Pensionssimulatorn

Om du istället vill simulera vad som händer om du gör andra val för dina pensioner, eller kanske se din prognos i detalj, ska du välja ”Simulatorn” i menyn. Här ser du vad som händer med din pension om du:

  • byter jobb.
  • får en annan lön.
  • tar ut dina pensioner vid andra tillfällen eller under en annan period än den avtalade. Observera att du här kan ändra varje pensionsförsäkring för sig.
  • får en annan värdeutveckling på dina pengar.

Exempelbild för Pensionssimulatorn

Mer läsning